test LYN

HOÀNG PHÚC INTERNATIONAL
CATEGORY
SCOPE OF WORK
TIME
FASHION
E-COMERCE CAMPAIGN
07/2019-12/2022
TÓM TẮT DỰ ÁN

Hoàng Phúc International muốn mở rộng hệ thống Ecommerce, nhằm tăng doanh số, tối ưu CPO.

VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Hoàng Phúc International mất đi sự kết nối với người tiêu dùng trên thị trường thời trang. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi số của họ gặp vấn đề về tối ưu hiệu suất khi mở rộng.

Giải pháp của Tonkin

1. Ý tưởng và thông điệp mỗi chiến dịch CTKM
2. Shooting BST
3. Tối ưu quảng cáo.
4. Xây dựng & tích hợp hệ thống CPD vào hệ thống Ecommerce.
5. Sản xuất nội dung sáng tạo.
6. Chiến lược sản phẩm

Kết quả đạt được

1. Doanh số online tăng 330% sau 6 tháng
2. Doanh số offline tăng 55% sau 6 tháng

thành phẩm
Key Visual Campaign “Cyber Monday”

Motion campaign “MATCH DAY”

Key Visual Campaign “KAPPA ONLY ONLINE IV”