SEABANK 
QUẢN TRỊ VÀ XÂY DỰNG FANPAGE, YOUTUBE

CATEGORY
SCOPE OF WORK
TIME
FINANCE
SOCIAL MANAGEMENT
2018-2022
TÓM TẮT DỰ ÁN
  • Xây dựng và quản trị kênh Youtube
  • Quản trị và xây dựng Fanpage
VẤN ĐỀ ĐẶT RA
  • SeABank chưa có sự đồng nhất về mặt hình ảnh và nội dung video trên kênh
  • Hình ảnh và nội dung của Fanpage chưa tiếp cận và thu hút được tệp khách hàng mục tiêu
Giải pháp của Tonkin
Tonkin đưa ra chiến lược về nội dung và quản trị chất lượng video và bài viết để đồng bộ hóa 2 kênh truyền thông của SeABank là Youtube và Facebook
Kết quả đạt được
  • Trong vòng 3 năm đạt được:
    • Tăng trưởng 48,33 lần người theo dõi
    • Lượt xem trung bình 126 lần
  • Được xác minh tích xanh Lượt thích tăng trưởng hơn 11 lần (từ năm 2018 – 2022)
thành phẩm
VIDEO “Có SeAMobile – Vạn tiện ích hiện đại”

VIDEO “Cuộc chiến tay hòm chìa khóa”

VIDEO “Chủ tịch đi mua vàng và cái kết”