pg bank

– Nâng cấp, tối ưu hoá website –

CATEGORY
SCOPE OF WORK
TIME
FINANCE
DIGITAL
2020
TÓM TẮT DỰ ÁN
Nâng cấp Website
VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Thiết kế Website của PG Bank chưa phù hợp với xu hướng thiết kế hiện nay. Tốc độ trải nghiệm của khách hàng chưa được tối ưu dẫn tới mất 1 phần lớn lượng khách hàng tiềm năng
Giải pháp của Tonkin
  • Xây dựng giao diện và hoàn thiện code website cho PG Bank
  • Quản trị hệ thống website hoạt động đồng bộ
  • Bảo mật và phối hợp đảm bảo an toàn an ninh cho website cùng PG Bank.
Kết quả đạt được
  • Thiết kế phù hợp với brand guideline và xu hướng thiết kế hiện tại
  • Tốc độ load Website được tối ưu
  • Link website: https://www.pgbank.com.vn
thành phẩm
Campaign PG BANK