Garage Sale Thế giới Sofa + Baya

CATEGORY
SCOPE OF WORK
TIME
EVENT
EVENT
2022
TÓM TẮT DỰ ÁN

Sự kiện Garage Sale cuối năm bán các sản phẩm của 2 thương hiệu ThegioiSofa và Baya. Diễn ra trong 5 ngày từ 29/12 – 02/01 tại Triển lãm Vân Hồ – Hà Nội.

VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Khách hàng cần thanh lý số lượng lớn hàng thời gian ngắn ngay trong dịp cuối năm để thu hồi vốn để chuẩn bị cho những đợt hàng mới. Mục tiêu thu hút người dân biết đến sự kiện và tới sự kiện mua sắm.

Giải pháp của Tonkin

Tập trung triển khai trên phương tiện Offline đến người dân xung quanh khu vực tổ chức sự kiện (OOH), kênh Radio đến đối tượng khách hàng có mức thu nhập khá. Kết hợp truyền thông Online (Facebook) và triển khai quảng cáo nhằm tiếp cân tối đa tệp khách hàng mục tiêu.

Kết quả đạt được

Trong vòng 5 ngày đã đạt được
– Tiếp cận được hơn 100.000 người trên Facebook Baya
– Doanh thu ước tính gần 2 tỷ đồng

thành phẩm
EVENT “Garage sale: Ưu đãi tưng bừng – Chúc mừng năm mới”