Huy Thanh Jewerly

– TVC QUẢNG CÁO “KẾT MỘT GIÂY GẮN TRỌN ĐỜI” –

CATEGORY
SCOPE OF WORK
TIME
Beauty & Cosmetic
TVC VIDEO
2018
TÓM TẮT DỰ ÁN

Xây dựng và triển khai sản xuất TVC video phù hợp với định hướng của thương hiệu nhằm tiếp cận đến tệp khách hàng mục tiêu

VẤN ĐỀ ĐẶT RA

– Đây là một sản phẩm của ngành hàng khó kích cầu khách hàng chi tiền nhanh chóng, vậy nên cần tìm đúng pain point và insight của khách hàng để nói những điều họ muốn nghe.
– Sản phẩm sẽ cần phải sáng tạo, tạo ra sự khác biệt, ấn tượng so với các nhãn hàng khác đã có mặt trên thị trường

Giải pháp của Tonkin

– Phân tích và tìm insight của tệp khách hàng mục tiêu
– Xây dựng kịch bản phù hợp – Sản xuất và đảm bảo chất lượng của sản phẩm

Kết quả đạt được

Đạt 844k lượt views trên kênh Youtube 

thành phẩm
TVC “Kết một giây gắn trọng đời – BST nhẫn cưới”