CÁC DỰ ÁN đã thực hiện

Tài chính & Ngân hàng Thời Trang Ngàng tiêu dùng nhanh
Mỹ phẩm & Làm đẹp Xây dựng & Địa ốc Công nghệ Khác
Tài chính Ngân hàng Thời Trang
Ngàng tiêu dùng nhanh Mỹ phẩm & Làm đẹp
Xây dựng & Địa ốc Công nghệ Khác