LYN

CATEGORY
SCOPE OF WORK
TIME
FASHION
E-COMERCE CAMPAIGN
07/2019-12/2022
TÓM TẮT DỰ ÁN

Lyn chính thức đến thị trường Việt Nam, và mong muốn xây dựng & phát triển hệ thống digital marketing nhằm tăng doanh số online

VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Lyn có rất nhiều hàng xách tay, trôi nổi dẫn đến loạn giá sản phẩm. Bên cạnh đó, đối thủ trực tiếp là Charles & Keith đã làm thị trường rất tốt trước đó, dẫn đến độ cạnh tranh gay gắt

Giải pháp của Tonkin

1. Đề xuất tạo launching campaign cho bộ sưu tập mới nhằm tạo được sự chú ý lớn với khách hàng: Thông báo sự xuất hiện chính thức của Lyn chính hãng tại Việt Nam.
2. Sáng tạo TVC và sản xuất hình ảnh, content cho bộ sưu tập mới. Đồng thời, duy trì làm mới hình ảnh, nội dung với các bộ sưu tập theo cùng chu kì, mùa trong năm.
3. Đồng thời với việc branding thì triển khai song song các chiến dịch performance digital với chất liệu được adapt từ chiến dịch branding để tăng doanh số.

Kết quả đạt được

VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH LÀ THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯỞNG TOP 1 của Jaspal (công ty mẹ của LYN tại Thái Lan) khu vực Châu Á năm 2020, 2021 – số liệu do khách hàng cung cấp.

thành phẩm
Campaign LYN

Campaign LYN

Campaign LYN

Campaign LYN