Petrolimex

– Chương trình thanh toán không dùng tiền mặt & Petrolimex ID-

CATEGORY
SCOPE OF WORK
TIME
OTHER
SOCIAL MANAGEMENT
2021-2022
TÓM TẮT DỰ ÁN

Năm 2021, Petrolimex hướng tới hình ảnh 1 thương hiệu lớn bắt đầu hòa mình cùng làn sóng công nghệ, bằng việc giới thiệu giải pháp thanh toán không tiền mặt và ứng dụng tích điểm Petrolimex ID, đồng thời hợp tác cùng Tonkin để triển khai hạng mục Facebook fanpage và Booking hot pages giới thiệu về các giải pháp này.

VẤN ĐỀ ĐẶT RA

“Petrolimex là thương hiệu dầu khí “”quốc dân””, tuy nhiên bị gắn liền với mindset về sự cũ kĩ, ngại đổi mới. Cần đưa ra giải pháp giúp thương hiệu được trẻ hóa, phù hợp với tệp khách hàng trẻ hiện nay

Giải pháp của Tonkin

1. Ra mắt chiến dịch cho bộ sưu tập mới -> Tạo được sự chú ý lớn với khách hàng: Thông báo sự xuất hiện của Lyn tại Việt nam thông qua 1 chiến dịch ra mắt bộ sưu tập
2. Sáng tạo TVC và sản xuất cho bộ sưu tập mới -> Duy trì độ tươi mới với các bộ sưu tập theo cùng chu kì.
3. Chiến dịch Digital -> Triển khai performance digital campaign để tăng doanh số.

Kết quả đạt được

Tổng cộng
– 125 nội dung đã được đăng tải
– Các bài viết tiếp cận đến: 2,036,965 người dùng
– Lượng người truy cập vào fanpage: 86,763 người dùng
– Fanpage tăng trưởng 8,442 follows và 8,165 likes tương đương mức tăng trưởng 22.6%

thành phẩm
Campaign Petrolimex

Campaign Petrolimex

Campaign Petrolimex

Campaign Petrolimex