HOÀNG PHÚC INTERNATIONAL

CATEGORY
SCOPE OF WORK
TIME
FASHION
BRANDFORMANCE CAMPAIGN
07/2019-12/2022
TÓM TẮT DỰ ÁN

Hoàng Phúc International muốn tối ưu lại việc chuyển đổi số, mở rộng hệ thống e-commerce, nhằm tăng doanh số, tối ưu CPO.

VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Hoàng Phúc International mất đi sự kết nối với người tiêu dùng trẻ trên thị trường thời trang.

Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi số của họ gặp vấn đề về tối ưu hiệu suất khi mở rộng.

Giải pháp của Tonkin

1. Tham gia sâu phối hợp cùng đội ngũ nội bộ của Hoàng Phúc Int’l để tìm hiểu kỹ vấn đề, từ đó cùng nhau đề xuất và xây dựng chiến lược sản phẩm mới.
2. Đồng thời đề xuất và xây dựng hệ thống e-commerce cùng với việc tích hợp hệ thống CDP vào hệ thống ecom. 
3. Lên ý tưởng và shooting bộ sưu tập mới. 
4. Lên ý tưởng và thông điệp cho từng Chương trình khuyến mãi riêng biệt.
5. Sản xuất nội dung sáng tạo trên social để tạo cảm hứng và thu hút người dùng.
6. Tối ưu quảng cáo, chi phí quảng cáo.

Kết quả đạt được

1. Doanh số online tăng 330% sau 6 tháng
2. Doanh số offline tăng 55% sau 6 tháng

thành phẩm
Key Visual Campaign “Cyber Monday”

Key Visual Campaign “Cyber Monday”

Key Visual Campaign “KAPPA SUMEC”