CHÚNG TÔI LÀ

Tonkin Media tin rằng giải pháp truyền thông sáng tạo phải như sản phẩm của một người thợ “may đo” dành riêng cho mỗi doanh nghiệp.

 Kết hợp thấu hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam và nền tảng đa kênh truyền thông, Tonkin Media tạo ra những Chiến dịch “may đo” độc nhất. Mỗi chiến dịch đều phải vừa vặn với nhu cầu của khách hàng, nhưng quan trọng hơn cả là thăng hạng cho thương hiệu của khách hàng.

CHÚNG TÔI LÀ

Tonkin Media tin rằng giải pháp truyền thông sáng tạo phải như sản phẩm của một người thợ “may đo” dành riêng cho mỗi doanh nghiệp.

Kết hợp thấu hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam và nền tảng đa kênh truyền thông, Tonkin Media tạo ra những Chiến dịch “may đo” độc nhất. Mỗi chiến dịch đều phải vừa vặn với nhu cầu của khách hàng, nhưng quan trọng hơn cả là thăng hạng cho thương hiệu của khách hàng.

CÁC DỊCH VỤ của chúng tôi

CÁC DỰ ÁN đã thực hiện

Fashion Event Beauty&Cosmetic Finance FMCG Construction Other
Fashion Beauty&Cosmetic Event
Finance FMCG Construction Other

Khách hàng và đối tác