MB BANK

CATEGORY
SCOPE OF WORK
TIME
FINANCE
CREATIVE DESIGN
2022
TÓM TẮT DỰ ÁN
Thiết kế, sản xuất và vận chuyển các ấn phẩm truyền thông của chương trình phát triển Đối tác và Merchant
VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Một bộ ảnh sáng tạo, nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành hàng
Giải pháp của Tonkin
  • Lên ý tưởng, thiết kế, sản xuất các thiết kế Key Visual, video truyền thông của các chương trình giữa MB Bank và các đối tác, Merchant
  • Adapt sang kích thước phục vụ truyền thông trên các kênh online và offline
Kết quả đạt được
Tính đến hết năm 2022, triển khai được:
  • 250 thiết kế (bao gồm cả key visual và ấn phẩm offline)
  • Resize hơn 230 thiết kế phục vụ truyền thông trên các kênh của MBAL
  • 29 thiết kế (bao gồm cả key visual, banner, poster, thư gửi đối tác, flyer)
  • 360 thiết kế (bao gồm cả key visual, banner, poster, thư gửi đối tác, flyer)
  • Hơn 10 clip truyền thông nội bộ của MBAL Banca.
thành phẩm
Campaign MB Bank

Campaign MB Bank

Campaign MB Bank