LYN

CATEGORY
SCOPE OF WORK
TIME
FASHION
E-COMERCE CAMPAIGN
07/2019-12/2022
TÓM TẮT DỰ ÁN

Lyn chính thức đến thị trường Việt Nam, và mong muốn xây dựng & phát triển hệ thống digital marketing nhằm tăng doanh số online

VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Lyn có rất nhiều hàng xách tay, trôi nổi dẫn đến loạn giá sản phẩm. Bên cạnh đó, đối thủ trực tiếp là Charles & Keith đã làm thị trường rất tốt trước đó, dẫn đến độ cạnh tranh gay gắt

Giải pháp của Tonkin

1. Ra mắt chiến dịch cho bộ sưu tập mới -> Tạo được sự chú ý lớn với khách hàng: Thông báo sự xuất hiện của Lyn tại Việt nam thông qua 1 chiến dịch ra mắt bộ sưu tập
2. Sáng tạo TVC và sản xuất cho bộ sưu tập mới -> Duy trì độ tươi mới với các bộ sưu tập theo cùng chu kì.
3. Chiến dịch Digital -> Triển khai performance digital campaign để tăng doanh số.

Kết quả đạt được

Thị trường tăng trưởng Top 1 của Jaspal khu vực Châu Á năm 2020, 2021 

thành phẩm
Campaign LYN

Campaign LYN

Campaign LYN

Campaign LYN

Campaign LYN

Campaign LYN