Our Team

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hà Nội

Khởi nghiệp bằng nhiệt huyết, sau 6 năm đội ngũ của văn phòng Hà Nội có trong mình sự chững chạc cần thiết để dìu dắt những nhân tố trẻ đầy sáng tạo. Tất cả cùng nhau hỗ trợ trong nhiều dự án, cùng mang chuyên môn của mình đóng góp vào sự phát triển chung.

Văn phòng Sài Gòn

Đội ngũ Sài Gòn nổi bật với nhiệt huyết hừng hực. Chúng tôi quyết không ngại đương đầu những brief khó, sẵn sàng cạnh tranh ngang hàng với những agency từ nước ngoài.

Amanda Bryan