By: Admin
In: Tuyển dụng
2022-03-25 14:31:53

[TONKIN HCM] Tuyển dụng vị trí Admin

1. Mô tả công việc
  • Thời gian làm việc: 8h30 đến 18h từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc cách tuần

            Nghỉ trưa từ 12h - 13h30

  • Hỗ trợ công tác tuyển dụng và nhân sự.

  • Các công việc hành chính, quản lý văn phòng.

  • Xử lý các giấy tờ đi và đến.

  • Quản lý tài sản, trang thiết bị theo quy định công ty. 

  • Soạn thảo hợp đồng và các giấy tờ liên quan dự án.

  • Quản lý hotline, tiếp nhận và chuyển giao thông tin các cuộc gọi đến các BP liên quan.

  • Thực hiện các công việc khác do TBP/Giám đốc miền giao.